Boekgegevens
Titel: Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1898 *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5047
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200921
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
1812 Tocht van Napoleon naar Rusland.
1813 Slag bij Leipzig. De Nederlanders verjagen de
Fransehen.
VIJFDE TIJDVAK.
1814 tot op heden.
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
1814 Prins Willem Frederik wordt Souvereine Vorst.
1815 Weener congres. Nederland en België één Konink-
rijk. Slag bij Waterloo.
1816 Bombardement van Algiers.
1825 Geduchte watervloed.
1830 Belgische op.stand. UJiassé.
1840 Willem I doet afstand van den troon, en wordt
opgevolgd door Willem II.
1848 Herziening der grondwet.
1849 Dood van Willem II; hij wordt opgevolgd door
Willem III.
1853 Droogmaking van het Haarlemmermeer voltooid.
1860 De wet tot aanleg van Staats-spoorwegen aange-
nomen.
1863 Wet op het middelbaar onderwijs aangenomen.
1873 Oorlog tegen de Athjineezen begonnen.
1879 Tweede huwelyk van koning Willem. III.
1880 Wilhelmina, erfdochter van Willem III, geboren den
31 Augustus.
1898 Koningin Wilhelmina volgt in de regeering op hare
moeder, de koningin-regentes Emma van Waldeck-
Pyrmont.