Boekgegevens
Titel: Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1898 *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5047
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200921
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
1747 De Franscheii vallen in ons land. Bergen op Zoom
en Maastricht ingenomen.
1747 Willem Karei Hendrik Friso wordt erfstadhouder
over alle provinciën, onder den naam van Willem. IV.
1748 Einde van den Oostenrijkschen successie-oorlog.
Vrede van Aken.
1751 Dood van milern IV.
1766 Willem V wordt Stadhouder.
1780 Derde Engelsche oorlog.
1781 Zeegevecht bij Doggersbank door J. J. /joutmau
gewonnen.
1784 Vrede met Engeland. Maatschappij tot Nut van
't Algemeen opgericht.
1787 Patriotten en Prinsgezinden. ïusschenkomst der
Pruisen.
1793 De Franschen verklaren den oorlog aan onzen Stad-
houder.
1795 Komst der Franschen. Willem V wijkt naar Enge-
land. Einde van de Unie.
VIERDE TIJDVAK.
179B-1814.
F K A N S C H E T IJ D.
1799 Landing der Kussen en Engelschen in N.-Holland.
1802 Vrede te Amiens.
1805 Rutger Jan Schimmelpenninck, Raadpensionaris der
Bataafsche republiek.
1806 Lodewijk Napoleon koning over Holland. Willem V
sterft te Brunswijk.
1810 Nederland wordt eene Fransche provincie.