Boekgegevens
Titel: Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1898 *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5047
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200921
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
landen op zich, waardoor die overgaat in het
Oostenrijk sehe huis. Zelfopoffering van Jan van
Schafelaar.
1500 Karei V geboren — 1515, wordt graaf van Hol-
land — 1517, koning van Spanje — 1520, keizer
van Duitschland.
1543 De zeventien Nederlandsche gewesten onder één
vorst vei'eenigd.
1555 Karei V geeft te Brussel de regeering over aan
zijn zoon Filips II.
1565 Verbond der edelen, Brederode.
1568 Begin van den taohtigjarigen oorlog. Eymoud en
Hoorne te Brussel onthoofd. Slag bij Heiligerlee.
1570 Inneming van het slot Loevestein door lierman
de Ruiter.
1572 Inneming van den Briel door de Watergeuzen.
Mechelen, Zntphen en Naarden door de Span-
jaarden ingenomen.
1573 Slag op de Mokerheide. Alva vertrekt. Alkmaar
te vergeefs beleg^^ Haarlem geeft zich aan de
Spanjaarden milF^TTag "^iniili i
gevangen gen<(^n, _ ■ , \
1574 Leiden belegerd — en ontzet op 3 Oct.
1576 Muiterij der , Spaaiische troepen (Spaansche furi4).
Dood van tiequesens. Pacifloatie of bevredigihg
van Gent. j
1579 Unie of vereeniging van Utrecht.
DERDE TIJDVAK.
1S79~179S.
REPUBLIEK DER VEREENIGDE NEDERLANDEN.
1581 Afzwering van Filips 11.
1583 De hertog van Anjou. Fransche furie.
1584 Prins Willem I door Balthazar Gerards te Delft
dood geschoten.