Boekgegevens
Titel: Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1898 *
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5047
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200921
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland
Vorige scanScanned page
Bij den Uitgever dezes is verschenen
H. HETTEMA .V\
SCH()OLATLx\S
dek
VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS
TEN DIENSTE VAN HET NORMAAL & M. ü. L. 0.
Prys ing, ƒ 0.40 , geb. ƒ 0.70 ,
„Dit is het eerste werk, na deu kleinen atlas van den heei-
A. L. de Bont, dat en door zijn omvanj? èn door zijn priijt
kan dienen als historisch kaartwerk op de Laffere schooi.
Ik meen zelfs in dezen verder te mogen gaan dan de heer
Hettema zelf en te moi^en beweren , dat niet alleen de M. tl.
Lagere school, maar ook de gewone er gebruik van kan
maken. Waarom zon het onmogelijk zijn, dat eene gemeente
voor hare scholen een paar stel gebonden exemplaren aan-
schafte , om die in de hoogste klassen te doen gebruiken ? Al>>
iets van duurzamen aard is, dan is het een historische atlas;
men kan met hetzelfde stel vele ju ren toe.
De beknoptheid en de goedkoopte zgn mogelijk geworden
door de bekende methode van den heer H., om kaarten tt
geven voor gi'oote tijdperken, waarop de beweging der politieke
e. a. grenzen is aangegeven. (Waar dit op de hoofdkaart niet
voldoende mogelgk was, zgn bijkmirtjes op kleinere schaal aan-
gebracht).
Niet meer dan 8 bladen zijn op deze vvyze voldoende
gebleken, om een overzicht te geven van de Nederland seht*
geschiedenis niet alleen, maar ook nog van de Koloniën en
bezittingen, die de Nederlanders in den loop der eeuwen ver-
kregen en al of niet behouden hebben.
Die kaartjes kunnen mijn inziens groote di*»"-^ 'n bewijzen.
Uül Schoolblad.)