Boekgegevens
Titel: Het tweede boekje voor de laagste klasse
Serie: Boekje voor de laagste klasse,
Auteur: Jong, H. de
Uitgave: Leeuwarden: G.T.N. Suringar, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200903
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het tweede boekje voor de laagste klasse
Vorige scanScanned page
Bij den uitgever dezes:
Herin, Otto Kltige^ üe gymnastische zwemschool, of handleiding
voor allerlei zwem- en springoefeningen. Naar het hoogduitsch.
Met 54 houtsneêplaten. 12«..........ƒ 1,25.
A, U, van Meerten geb. Schilperoort ^ Raadgevingen aan jongelie-
den, bij het verlaten van de. scholen of weeshuizen, en hunne
intrede in de wereld. Goedkoope uitgave, kl. 8^. . . / 0,90.
Voor scholen ea weeshuizen of dergelijke inrigtingen, alwaar
het tot laaUte premie kan dienen, by getallen tot veel
verminderden prijs.
Dr. L. A. Schroeder Steinmetz, Algemeene grondbeginselen der
aardrijkskunde. Viffde, vermeerderde en verbeterde druk. Be-
werkt door Mr. Q, Ä. Voormeulen van Boekeren . . ƒ 2,60.
Mr. Ö. R. Voormeulen van Boekeren. y Eerste grondbeginselen der
aardrijkskunde, of de algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
van Dr. L. A, Schroeder Steinmetz yeikort. Derde y vermeerderde
en verbeterde druk, postformaat........ƒ 0,80.
Q, G, Bredow i Merkwaardige voorvallen uit de algemeene geschie-
denis, tot op onzen tijd. Geschikt voor het eerste onderwijs in
de geschiedenis, bijzonder voor de scholen. Zeventiende veelver-
meerderde en verbeterde druk. kl. 8°....../ 0,35.
ƒ. M. Calischy Nieuw Hollandsch-Fransch en Fransch-Hollandsch
Woordenboek, geschikt ten gebruike op de scholen, waar men
»beide talen onderwijst. Derde uitgave. Op nieuw herzien, ver-
beterd en aanmerkelijk vermeerderd. In linnen band . ƒ 3,60.
A. Clavier t Précis de l'histoire de Ia Littérature Française a Tusage
des gymnases............../ 0,60.
Prof. T. Roordaj Handleiding tot het onderwijs in de zinsontleding
bij het lager onderwijs. Tweede druk. 12°...../ 0,40.
—----Zielkunde, of beschouwing van den mensch als
bezield wezen. Ticeede, vermeerderde druk. gr. 8°. . / 2,10.
Over de deelen der rede en de rede-ontleding, of
logische analyse der taal, tot grondslag voor wetenschappelijke
taalstudie. Tweede druk. gr. 8®.........ƒ 2,80.
Verhandeling over het onderscheid en de behoor-
lijke overeenstemming tusschen spreektaal en schrijftaal, inzon-
derheid iu onze moedertaal, gr. 8°......../ 2,40.
/r. H* Warnünch Bz, Gezangen voor de schooljeugd op het kin-
derfeest van den 18 November, ter nagedachtenis aan de herstel*
ling des vaderlands. Tijfde, vermeerderde druk. kl. 8°. ƒ 0,12%'^
Wet tot regeling van het lager onderwijs, in werking getreden de^
i Januarij 1858 ............./ O,IQ
Snelpers-druk van Suringar.