Boekgegevens
Titel: Vraagstukken en vormen voor de voorbereidende klasse tot de hoogere burgerschool
Auteur: Ising, Jan C.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4920
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200878
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken en vormen voor de voorbereidende klasse tot de hoogere burgerschool
Vorige scanScanned page
UITGAVEN VOOR HET LAGER ONDERWIJS
van
W. J. THIEME & Cie.
A. A. BEEKMAN.
G. J. BIELEMAN
Dr. II. BLINK,
D. BOSWIJK C.8.
Aai'<lri|kskunde van jVe<lerland
voorde Kalere School, Ie Leerboekje.
HIeiiic Atla» van IVederland en
7.ijne llverKce^clie Bezittingen,
2e' tlruk iii^.............
Gecartoiuiecnl...... .....
Kleinste Atlas van Xederland . .
I>e l^andnian, Leesboek voor de Lagere
School.............
Van Hemel en Aarde, Wis en Natuur-
kundige Aardrijkskunde voor de Volksschool
met vele fraaie lioutsneden Ie en 2e Stukje,
por Stukje .............
Tliieine^s Ie Teekenatlasvan Nederland
CaliTer bü bovenstaand........
„ „ „ Tliienie% ae T<'ckenatlas, De Landen
van Europa en do Werelddeelen.....
Cahier...............
J H. COLENBRANDER, I>e Kleine ï^ezer. Een achttal boekles
voor het aanvankelijk leesonderwijs met vele
Illustration. Uitgegeven onder toezicht van
J. lyooNiNGS, Schrijver van „de School."
Prijs Ie en 2e deeltje ƒ 0,1.5; 3e—8e deeltje
Hierbij behoort: Het l^eeren liezen.
Handleiding voor het aanvankelijk Leeson-
derwijs .............
Aan deze serie is een stel wandplaten toe-
gevoegd, waarvan de prijs is (7 stuks). . .
opgeplakt 20 ct. hooger.
W. DEGENIIARDT, Vaderlandsche t^eseliiedenls, Een
Leesboek ingericht met het oogop de belioet'te
der volksschool, .5e druk........
tJlt liet Dierenrijk, Leesboekje voor
School en Huis, in 2 deeltjes, per deeltje .
Kaadfes en Spruitjes« Ie en 2eLees-
boeKie voor Kinderen van zeven jaar . . .
H. J. KREBBERS, Oude Kennissen, Schetsen en portretten
uit de Vaderlandsche geschiedenis Een lees-
boek voor de hoogste klassen der lagere
scholen...............
Ie en 2e Jaartallenboekje, per deeltje
TEN HAVE, Kaarten van IVederland
ter invullin;;, Methodisch bewerkt, 12
Kaarten in omslag..........
Prijs per Kaart afz...........
Jos.SCHEIDEL Jr., Vèreerend Oetuisscliril't, voor ge-
trouw Schoolbezoek, enz. . . ....
J. A. SCHUTTE , Selirijf'zonder louten,Nien\vetaaloefe-
ningen'voor de Lagere School 3 deeltjes ;i .
.1. A.VERMEULEN, Lezen en Stellen. Een serie Lees- en
Steloefeningen voor de Hoogste Klassen der
Lagere School.
Leesboek I f 0,25, Leesboek II, III en IV ä
Steloefeningen beh. b/h Ie en 2e Leesboek „
Steloefeningen „ „ 3e „ 4e „ „
A. A. TKU HAAR
J. KLEEFSTRA ,
H.
A.
KROES,
MOUT en J. J.
f 025
n 0,90
. 1-
„ 0,35
„ 0,30
. 0,25
„ 0,3.5
. 0,15
„ 0,35
„ 0,15
n 0,20
« 0,90
„ 0,45
. 0,35
n 0.20
„ 0,40
„ 0,07
« 0,45
„ 0,05
» 0,25
„ 0,25
Vs
„ 0,40
„ 0,20
« 0,20