Boekgegevens
Titel: Vraagstukken en vormen voor de voorbereidende klasse tot de hoogere burgerschool
Auteur: Ising, Jan C.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4920
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200878
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken en vormen voor de voorbereidende klasse tot de hoogere burgerschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
maal begrepen
van A begrepen in'
135. liereken: : ^H) X
13(1.
't geld
A kan per unr J- van zeker w
j»cr nur -1,, vati 't geheele werk meer
-wiJI Ii
en dan
137.
A. Hoeveel tijd zou B voor 't geheele werk noodig hebben ?
A en B verrichten sarnen zeker werk in 15 uur, terwijl
B per uur van dat werk verricht. Welk deel van't werk
verricht A per uur ?
In een rechthoekigen bak, lang 1,75 M. en breed O/tiM.,
staat I3i4 d.M.^ water. Hoe hoog staat't water in dien bak ?
Eene vierkante kamer is 5,2 M. lang en 3,5 M. hoog.
Hoe groot is 't gezamenlijk oppervlak der vier wanden?
A. legt per uur 5^ K.M. af en B K.M.. Hoeveel tijd heeft
A noodig om li in te halen, als deze hem K.M. voor is?
Bereken: a. U)^ — 3 X ^^^ X —
A en B vertrekken gelijktijdig. elkaar tegeinoetgaande,
uit twee plaatsen, die 45.^ K.M. van elkaar af liggen, A legt
per uur 4.; K.M. en B K.M. af. Na hoeveel tijd zullen
ze elkaar ontmoeten ?
Ii3. Een rijtuig, dat per uur 7^ K.M. allegt, vertrekt uit P
naar Q en op 't zelfde oogenblik vertrekt een voetganger,
die per uur 3^ K.M. allegt, langs denzelfden weg uit U
naar P. Zij ontmoeten elkaar na 5^ uur. Hoever ligt P
van Q?
19.
138.
131).
140.
141.
142.