Boekgegevens
Titel: Vraagstukken en vormen voor de voorbereidende klasse tot de hoogere burgerschool
Auteur: Ising, Jan C.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4920
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200878
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken en vormen voor de voorbereidende klasse tot de hoogere burgerschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Hoeveel zou i van die partij opgebracht hebben bij verkoop
tegen denzelfden prijs per K.G. ?
68. Een commissionair berekent aan zijnen lastgever I J % com-
missie over een inkoopsbedrag van f Hoeveel be-
draagt de commissie ?
69. Bereken: a. 6* -f 8^ X ;
b. (12,74 — 3,685) : 16(H»;
c. 9,853 + I7,'t68 : 3,52.
70. Iemand kan per dag J van zekeren arbeid verrichten. Hoe-
veel tijd heeft hij voor 't geheele werk noodig ?
71. Drie personen van gelijke werkkracht hebben te zamen
9 dagen noodig om zeker werk te verrichten. In hoeveel
tijd zou één van hen datzelfde werk kunnen verrichten?
72. Hoeveel tijd hebben vier personen van gelijke werkkracht
noodig om gezamenlijk een werk ^te verrichten, dat één
van hen in 23 dagen zou kunnen doen ?
73. Welke afstand wordt in 2 uur en 23 minuten afgelegd door
een spoortrein, die een gemiddelde snelheid heeft van
23f'^ K.M. per uur'
74. Een voetganger kan in 42 minuten 3^ K.M. afleggen. Wel-
ken weg kan hij in 2 uur gaan?
75. Herleid tot gewone breuken of gemengde getallen, door
teller en noemer met gelijke getallen te vermenigvuldigen :
Sf 12Jï'
76. Hoe groot is de vloer eener kamer, die 6f M. lang en 4J M.
breed is''