Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
daar de krachten verder omgekeerd evenredig zijn met de
kwadraten der afstanden, zal dus de kracht op de een-
heid van afstand zijn:
ƒ = -- r» = ,
J rp, yrpi
Is nu de kracht onafhankelijk van den aard der stoffen,
dan is die, welke op de eenheid van massa en de eenheid
van afstand werkt, altyd gelijk en de uitdrukking: — voor
alle planeten constant.
Hierdoor is de derde wet van Kepler bewezen.
Men ziet dus dat de ware beweging der planeten' uit
de wetten der algemeene gravitatie afgeleid kan worden
en dat dus als vast kan aangenomen worden dat dezelfde
wet die den val der lichamen op onze aarde veroorzaakt,
ook heerscht in het uitgebreide gebied van 't zonnestelsel.
De beweging der maan is ook geheel overeenkomstig
met de wetten van Kepler, en volgt dus ook de wetten
van Newton. Aarde en maan trekken elkander aan, beide
draaien om 't gemeenschappelijk zwaartepunt, dat nu in de
aarde is gelegen, wegens de geringe massa der maan.
Op elk verschijnsel in 't planetenstelsel kan de wet der
algemeene gravitatie worden toegepast en zoo gecom-
pliceerd kunnen die niet wezen of zij vinden daarin een
volledige verklaring. Zoo is het mogelijk geworden dat
Lap 1 ace een werktuigkunde des hemels schreef,
geheel op die eene wet gegrond.
Wij zullen later zien dat dezelfde wet ook in nog verder
verwgderde streken zich doet gelden.
§ 27. Kometen. Omtrent de schijnbare beweging der
kometen is opgemerkt dat zij zich met groote snelheid
bewegen, slechts korten tijd waarneembaar zijn, en dan
voor geruimen tijd onzichtbaar blijven.
Ook van deze hemellichamen, die door hun bijzonder
voorkomen en plotselinge verschijning de algemeene aandacht
trekken en somtijds de bijgeloovige menigte grooten schrik
op het lijf hebben gejaagd, ook van deze lichamen is de
ware beweging opgespoord.