Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
1°. Alle planeten bewegen zich om de zon in ellip-
sen, waarvan de zon een der brandpunten inneemt.
Die andere wetten zijn:
2°. Door iedere planeet worden in verschillende deelen van
haar baan in gelyke tijden sectoren van gelijken
inhoud doorloopen, zoodat als in fig. 24 de sectoren AEP
en LFB gelijken inhoud hebben, de bogen AE en BL in
denzelfden tijd worden doorloopen.
3°. Voor twee verschillende planeten verhouden zich do
tweede machten van haar omloopstijden als de
derde machten der groote assen van hare banen.
Do eerste wet wijst de vo r m aan van de baan waarin iedere
Fig. 24.
planeet zich beweegt
en tegelijk de plaats
die de zon daarbij
inneemt; de tweede
en de derde wet geven
aan met welke snel-
heid iedere planeet
hare baan doorloopt.
Het eerste verstaat
men van zelf; het an-
dere voreischt eenige
opheldering. In fig.
24 zijn de beide sec-
toren AEF en LFB
zoodanig gekozen dat
zij ongeveer denzelfden inhoud hebben ; do bogen AE en BL
worden dan in denzelfden tijd doorloopen; zij zijn echter
uit' den aard der zaak niet gelijk, waaruit men ziet dat do
snelheid der planeten des te grooter is naarmate zij dich-
ter bij de zon zijn. In het p e r i h e 1 i u m A is de snelheid het
grootst, in het aphelium B het kleinst. De tweede wet
wgst dus aan, op welke wijze de snelheid verandert voor
verschillende punten der baan. Omtrent de werkelijke grootte
dier snelheid bepaalt de tweede wet echter niets; dit wordt
door de dorde aangewezen.
Daaruit volgt toch de evenredigheid:
o' : a'3 = T» : ï'»
Zoodat als van één planeet de halve gioote as a en de
omloopstijd T gegeven zijn, men van de anderen de om-