Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
Fig. 26.
alle zon- en maaneclipsen vooruit berekenen en voor-
spellen, zooals dat in iedere almanak ook geschiedt.
Iedereen kan daarin vinden, dat
maansverduisteringen altijd over het
geheele onverlichte gedeelte der aarde
worden gezien, terwijl de zonsver-
duisteringen nu eens in dit, dan
weder in een ander gedeelte der aarde
zichtbaar zijn. De zonsverduiste-
ringen zijn verder nu eens gedeel-
telijk dan verder totaal, dan weder
ringvormig.
Bij maansverduisteringen treedt de
maan in de schaduw der aarde; dat
zij daarin geheel gedompeld kan z^n
en wol ondanks hare snelle beweging
gedurende geruimen tijd, dit bewijst
ons ten duidelijkste, dat de maan
veel kleiner dan de aarde moet zijn.
Hare schijnbare middellijn verandert
vorder nog al veel, waaruit volgt,
dat zij zich niet een cirkel maar ook
in een ellips beweegt. De excentri-
citeit dier loopbaan is gevonden —
ongeveer.
Hieruit laten zich nu de verschillen-
de gevallen van de zonsverduis-
teringen verklaren.
Stelt tegenover een gaslamp met ballon voorzien (de zon)
een klein cirkelvormig plaatje (de maan) en laat de scha-
duw daarvan vallen op oen giooter witgeschilderd plaatje
van denzelfden vorm (do aarde); wordt dan het laatste
plaatje op telkens grootere afstanden van het eerste gehou-
den , dan zal men eerst een donkore vlek daarop zien,
dan een enkel donker punt en daarna wederom een vlek,
maar nu minder donker. Dit wordt hierdoor veroorzaakt,
dat bij kleinen afstand eenige punten in 't geheel geen
licht ontvangen, verder weg is er slechts één punt, dat in
't geheel geen licht verkrijgt, en bij nog grooteren af-
stand hebben do punten op de genoemde vlek geen licht
van de centrale deelen meer, maar alleen van de randen