Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
<ler aarde is toe te schrijven en dat ook de z o n een vaste
ster is.
Een nauwkeurig onderzoek der schijnbare beweging van
de zon kan ons veel leeren omtrent de wijze waarop de
aarde haar loopbaan om de zon verricht. Dit onderzoek is
zooals vroeger reeds gezegd is, door tal van sterrekundigen
tot een hoogen graad van volledigheid gebracht.
Daardoor is gebleken, dat de aarde niet in ieder punt
van haar loopbaan dezelfde snelheid bezit, maar b.v. als
het winter is voor 't Noorder halfrond, sneller gaat dan in
den zomer.
Ook heeft men opgemerkt dat de schijnbare middellijn
van de zon niet ten allen tijde even groot, maar altijd op
't oogenblik der grootste snelheid ook het grootste is. Hieruit
volgt dat de afstand van de aarde tot de zon bjj hare
beweging verandert, dat de aarde dus geen cirkel door-
loopt.
Uit de wijze nu, waarop de snelheid der aarde in ver-
schillende punten der baan verandert, en uit de veranderin-
gen in de schijnbare middellijn der zon, heeft men kunnen
opmaken, dat de aarde zich beweegt in een ellips, waar
vau de zon een der brandpunten inneemt.
Een ellips nu is eene kromme lijn, wier punten tot twee
vaste punten, de brandpunten genaamd, afstanden heb-
ben , waarvan de som altijd even groot is. Men kan een ellips
Fiy. 21.
construeeren, door
in een vel papier twee
spelden te steken en
een koordje, waarvan
de einden aaneenge-
knoopt zijn, daarom
te leggen; trekt men
nu met een potlood
dit koordje strak en
gaat zoo om de beide
spelden heen,dan ver-
krijgt men de ellips
als een gesloten lijn
van den vorm van fig.
24. De vaste punten
F,F' zijn de brandpunten, de lijn AB is de groote
A

1 -F-
B