Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
3. Zou er een middel zijn om de schuinscliheid der eclip-
tica, den hoek Aries, door waarnemingen te bepalen?
4. Teeken den parallelcirkel, den zoogenaamden dagcirkel,
dien de zon op 21 Juni beschriift, voor een plaats op 10°
ZBr. gelegen.
Ook voor een plaats van 80° NBr. en den zelfden datum.
5. Een circumpolairster culmineert in 't Zuiden op een
hoogte van 40° en daari.a in 't Noorden op een hoogte
van 20°. Wat is de geograf. breedte van den waarnemer?
6. Zoo de declinatie der zon op zeker oogenblik 10° N.
is, hoe hoog staat zij dan des middags boven den horizon
eener plaats, die op 40° ZBr is gelegen?
7. Zoek met een hemelglobe den sterre tijd, waarop Si-
rius culmineert en ondergaat voor een plaats op 40° NBr.
8. Met hetzelfde instrument te vinden hoe hoog den
8 November te 9 unr 's avonds te Utrecht Arcturus boven
den horizon staat, en in welk azimuth.
9. Waar en hoe laat komt den 4 Juni de zon op voor een
plaats wier breedte 60° N. is? (Met de hemelglobe te vinden.)
10. Hoe laat is het te New-York, Batavia en Melbourne
als het te Amsterdam 12 uur 's middags is? (Met de aard-
globe op te lossen.)
11. Zoek met de aardglobe, hoe laat den 10 April de
zon opkomt te Petersbui-g.
12. Zou men met een sextant ook de hoogte van een
toren kunnen meten?
13. Kan oen theodoliet ook dienen om de magnetische
declinatie te bepalen?
14. Kan men niet direct astronomische lengte en breedte
meten, even als rechte-klimming en declinatie met het equa-
toriaal ?
15. Hoe hoog staat de zon des middags op den 21 Juni
boven den horizon van een plaats, onder de linie gelegen.