Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
blik te Berlijn O" 36" naar middelb. tgd, dan is het verschil
in geografische lengte 9° O. nl. 15 X O» 36"».
Voor de bepaling van den jnisten tijd op de plaats der
waarneming kan men ook dezelfde methode als onder « en
genoemd zijn, aanwenden, of wel op de wijze als bij den
meridiaan cirkel is aangegeven.
Er zijn verder nog vele anderen middelen om de lengte en
breedte te vinden, maar do boven opgenoemde methodes zul-
len voldoende zijn, om in deze questie een inzicht te bekomen.
§ 19. Verbeteringen der waarnemiiigen. De metingen zoo-
als die met de genoemde instrumenten geschieden, moeten
echter nog eenige correcties ondergaan, eer zij tot grond
van berekening kunnen worden aangenomen.
a. Vooreerst toch zal de dampkring der aarde de lichtstralen,
die er op vallen, een andere lichting geven en, daar zij
Fig. 21.
uit lagen van telkens grooter dichtheid bestaat, ze hoe