Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
den evenaar, waarvoor men gewoon is het punt Aries te
nemen, derhalve door
AS en VA.
AS noemt men de declinatie van de ster en kan
Noord en Zuid zijn.
VA heet de rechte klimming en kan varieeren tus-
schen 0° en 360°. Door rechte klimming en decli-
natie is de richting van een ster even ondubbelzinnig
aangeven, als een plaats op aarde door geografische
lengte en breedte.
In het tweede geval wordt de ligging van S, bepaald
door de grootte van den boog SB en den spherischen
afstand van het voetpuut B tot een vast punt der ecliptica,
waarvoor men weder het punt Aries neemt; derhalve door :
SB en BV.
SB noemt men de astronomische breedte van S
en kan noord en zuid zijn.
VB heet de astronomische lengte van S en kan
varieeren tusschen 0° en 360°.
Door astronomische lengte en breedte is evea-
eens de richting van een ster ondubbelzinnig bepaald.
In het derde geval vindt men de plaats van S door de
grootte van den boog SD en door den spherischen afstand
van het voetpunt D tot een vast punt van den horizon,
waarvoor men het ware Noorden aanneemt, derhalve door:
SD en NHZD,
daar men altijd in denzelfden zin de hoeken moet rekenen.
SD noemt men de hoogte van de ster en kan alleen
boven den horizon gevonden worden.
NHZD noemt men het azimuth en wordt wederom
van 0° tot 360° gerekend.
Daar de ligging van den waren horizon op den hemelbol
telkens verschillend is, voor verschillende tijdstippen en ver-
schillende plaatsen der aarde, is de richting van een ster
alleen dan door azimuth en hoogte ondubbelzinnig bepaald,
als men heeft opgegeven voor welke plaats der aarde en op
welk oogenblik hoogte en azimuth bedoeld zijn.
Dat ook het tijdstip, waarop voor een bepaalde plaats der
aarde, de hoogte en het azimuth van een ster zijn gevon-
den, van invloed is op de waarde er van, komt natuurlijk
door het draaien van de aarde om hare as. Elk oogenblik