Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
dat ook deze lijnen geene zuivere cirkels zijn, maar even-
eens de gedaante van een ellips hebben. De aarde is dus
niet eens een omwentelingsellipsoïde, hoewel zij van die
vorm toch bijzonder weinig afwijkt.
§ 6. Grootte der aarde. De graadmetingen, die, zooals
wij boven vermeldden, door Delambre, Mechain en Biot en
Arago zijn verricht op den meridiaan van Duinkerken tot
Barcelona en Formentera hadden tot doel, om de lengte
van den meter, welke op ^qqqqqqq omtrek
der aarde gesteld is, te bepalen. Dat komt overeen met
de meting van den omtrek en zoo ook van de grootte der
aarde.
Niets is gemakkelijker dan om, wanneer men weet dat
1° van een meridiaan b. v. 57008| toises is, uitterekenen
hoeveel toises de geheele omtrek bevat; dat is natuurlijk
dan 360 X 570081 of 20522960 toises en de nieuwe eenheid
20522960
van lengte, de meter beslaat dus ^qqqqqqq = 0,513074 van
de oude eenheden of toises. Maar tegelijk is nu de straal
van de aarde en het oppervlak, en de inhoud gevonden daar
20522960 40000000
nl. de straal =--- toises " —--met.
2 2 Jr
= 6366167 meters.
Hetoppervlak — 509,3 millioea □ kilometers.
En de inhoud = 1080756 millioenkub. kilom. gevonden
wordt.
Natuurlijk is deze berekening slechts benaderend, daar
latere proeven het getal 57008J ,gewijzigd hebben, en verder
iedere graad breedte immers niet even lang is.
De meest nauwkeurige waarden door E n c k e gevonden
geven:
voor de halve middellijn des equators — 6376821 meters,
voor de halve as der aarde — 6355565 »
Volgens deze getallen zou de meter niet 0,513074 maar
0,513118 toise hebben moeten zijn, on is hij dus ^j^^qq
zijner lengte of ^ millimeter ongeveer te kort.