Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Of echter haar vorm volkomen met dien van een bol over-
eenstemt , moeten nauwkeuriger onderzoekingen uitmaken.
Is de aarde volkomen bolvormig, dan moeten bogen, be-
grepen tusschen twee stralen, die een vasten hoek insluiten,
overal even groote lengte hebben. Meet men derhalve den
afstand tusschen 2 punten die op een grooten cirkel, b. v.
op een meridiaan één graad van elkander liggen, dan moet
die lengte overal even groot gevonden worden.
Deze graadmetingen z^'u in betrekkelijk groot aantal
verricht.
Behalve de eerste ruwe benaderingen door Eratosthe-
nes en Posidonius, kent men die van:
Picard in 1 Frankrijk.........(1669)
J. D. Cassini in Frankrijk......(1683)
J. Cassini en Maraldi in Frankrijk. . . (1700)
» » » . . .. (1718)
Godin, la Condamine en Bouguer in Peru. (1734)
Maupertuis, Clairaut en anderen in Lapland. (1734)
Cassini, de Thury enLacaille in Frankrgk. (1739)
Mason en Dixon in Pensylvaniij .... (1768)
Delambre enMechain van Duinkerken tot
Barcelona..........(1792-1798)
voortgezet door:
Biot en Arago tot Formentera.....(1808)
Struve en anderen ip Rusland . . . (1821 — 1853)
Gauss en Bessel in Duitschland .... (1824)
Lambton en Everest in Indië.....(1825)
en daarenboven nog op verschillende tijden door B o s c o-
vich en Lemaire in Italië, door Roy, Mudge .en
Kater in Engeland, door Svanberg in Zweden en La-
caille aan de Kaap de Goede Hoop.
■ Eindelijk is men ook heden ten dage nog bezig met een
groote EurOpeeschen graadmeting, door Generaal
Bayer ontworpen, en die zich van Berlijn uit over Duitsch-
land, Nederland, Belgie, Frankrijk, Spanje, Zwitserland
en Italië moet uitstrekken.
De uitkomsten, op die wijze verkregen, geven voor de
lengte van 1° van een meridiaan cirkel:
in Peru 56750 toises
in Frankrijk 57060 »
in Lapland 57422 »