Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
185
fm' _ ftn' / I cos »>
(60 — cos 9)ï 60» \ ' 30
zoodat het verschil in aantrekking op A en C uitgeoefend, is:
fm' cos» 2fm' 1
waarin » de hoek CAZ is, die de richting der maan maakt
met de aardstiaal, waarop het willekeurige punt C ligt.
Ligt bet punt C in M, dan is (P = O en /t' — i
in M. dan is «> = 180 en = — ^k
' 30
Ligt het punt C, 90° van M, en M3 verwijderd, dan is
■f = 90 en F = O
Op ieder punt van de oppervlakte werkt nu die kracht
k' = ~ k cos <P
30
in de richting van de maan Z, zoo k' positief en daarvan
af, zoo k' negatief is, dus juist zooals in fig. 40.
Ontbinden wij nu in ieder punt der aarde die kracht
k' weder in een tangentieele en een radieele, dan zal de
laatste loodrecht staan op de oppervlakte en dus geen
invloed uitoefenen, maar de eerste kracht i, zal het
water voortstuwen, tot het zich ophoopt in de punten M'
en M', zooals uit de richting dier krachten gemakkelijk te
zien is.
Aldus ontstaat het verschijnsel van eb en vloed, en
wel vloed in M, en Mj en eb in Mj en M^.
Stonden nu de aarde en de maan stil, dan zou er altijd
op dezelfde plaatsen der aarde vloed en eb zijn, maar bei-
den bewegen zich, derhalve bevindt zich de maan telkens iu
andere richtingen ten opzichte van ons. Zoo ontstaat een
vloedgolf in het water, die de schijnbare beweging
der maan tracht te volgen zonder ooit in rust te kunnen
komen.
Indien de hoogere of de lagere deelen van die golf onze
kusten treffen, veroorzaken zij wat men hoog en laag
water noemt.
De zon veroorzaakt eveneens een dergelijke golf, wier
loop altijd de schijnbare beweging van dat hemellicht tracht