Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
170
vlak der baan is gelegen, en aldus in dat vlak rond draait,
telkens de lijn der knoopen onder een anderen hoek snijdende.
De verandering in de excentriciteit is van meer belang,
omdat, wanneer deze altijd door veranderde in denzelfden
zin, alle ellipsen eindelijk in parabolen zouden overgaan en
zoo het geheele zonnestelsel uit elkander zou geraken.
Gelukkig dus is het voor de instandhouding van het
zonnestelsel, dat deze verandering, even als die welke in
de lengte der groote as plaats grgpt, periodiek is; d.i. dat
de excentriciteit eenigen tijd toeneemt, maar ook na dien
tijd weder afneemt en zoo blijft schommelen tusschen twee
vaste grenzen.
Zoo b. V. verandert op 't oogenblik de excentriciteit van
de aardbaan, en dat zal zoo doorgaan tot de loopbaan vol-
komen cirkelvormig is geworden. Maar dan ook opent zich
de baan weder hoe langer hoe meer tot een ellips , om nog
later weer tot een cirkel te naderen.
Dit is in overeenstemming met het volgende theorema
van Lagrange:
Indien men van iedere planeet, de massa door
m, de halve groote as door a en de excentrici-
teit door e voorstelt, dan is onder de gezamen-
lijke werking van alle planeten, de som der
uitdrukkingen:
me^ ya
altijd even groot.
In beide vermelde theorema's ligt opgesloten, dat het
zonnestelsel in zich zelf geen oorzaak tot vernietiging bezit.
Wat eindelijk het zesde element der loopbaan betreft nl:
6. de Epoche,
dit is niets anders dan het tijdstip waarop de planeet een
bepaald punt van hare baan bereikt, of, wat op hetzelfde
neerkomt, de plaats die zij inneemt op 1 Januari van ze-
ker jaar.
De Epoche wordt dus uit de andere 5 elementen alleen
door berekening gevouden, zoodat alles wat de anderen ver-
andert, ook indirect invloed heeft op haar.
Een directe invloed is hier moeilijker merkbaar en zullen
wij niet nader onderzoeken.
§ 47. Storingen der planeten. In de vorige paragraaf heb-
ben wij in 't algemeen nagegaan welke de storende in-