Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK V.
Over da storingen in do beweging der hemellichamen.
§ 47. Algemeene beschouwing. De bewegingen van de aarde,
de maan en de planeten zouden werkelijk plaats hebben op
de wijze als in Hoofdstuk III beschreven is, indien ieder
dier hemellichamen alleen aanwezig ware met de zon. Aan-
gezien echter allen gezamentlijk voorhanden zijn en zij
allen elkander aantrekken volgens de wetten van Newton,
zal geen van allen zich vrij kunnen bewegen, maar voort-
durend van aantrekkende krachten behalve die der zon
onderworpen zijn. Daar verder de leden van ons zonne-
stelsel zich telkens in andere richtingen en op andere af-
standen van elkander bevinden, zal de grootte dier aantrek-
kingen telkens veranderen. De invloed daarvan op een
der planeten afzonderlijk zal derhalve telkens een ander
zijn en zoo zal deze voortdurend in hare beweging op
andere wijzen gestoord worden dooi* het voorhanden zijn
der anderen.
Het berekenen dier storingen is dus een uiterst moeie-
lijk en omslachtig werk, waarvoor een mate van wiskundige
kennis vereischt wordt, verre boven het bereik der leerlingen
eener burgerschool.
Het kan dus ons plan niet zijn, hier slechts eenigzins
diep in het wezen dier storingen in te dringen. Wij zullen
echter trachten den weg aan te wijzen, waarop men tot
eenige voorstelling van den aard en den invloed er van
geraken kan.