Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
Deze zegt dat het telescopisch voorkomen der kometen
aanwijst, dat zij bestaan uit een dichte kern, die ingestulpt
is in een holle mantel van lichtgevende dampen.
Dat die kern echter niot zeer dicht is, wordt hier uit bewezen,
dat men de sterren die er achter zijn , nog duidelijk er door
heen kan waarnemen, terwijl een lichte wolk in den damp-
kring in staat is, diezelfde ster voor ons oog te verbergen.
Het spectroscopisch onderzoek, dat zich nu reeds over
een tiental kometen heeft uitgebreid, bevestigt de ziens-
wijze van Herschell.
Behalve een enkele, die een zeer flauw en aaneengesloten
spectrum van de 1® soort opleverde, maar toch altijd met hier
en daar lichte strepen, geven alle kometen een spectrum
van de 3" soort, alleen bestaande uit enkele lichte strepen
of banden. Dit bewijst ons dat men hier met gasvormige
of dampvormige stof te doen heeft.
De aard dier stoffen is nog niet met zekerheid uitge-
maakt. Bij een er van heeft men de aanwezigheid van
koolwaterstof aangetoond, hetgeen zou aanwijzen dat de
kern voornamelijk uit koolstof bestaat; bij de anderen is die
stof echter niet gevonden.
Dat de kometen eigen licht uitstralen is door de spec-
troscoop met zekerheid uitgemaakt. Het flauwe volledige
spectrum nu en dan waargenomen is zeker teruggekaatst
zonnelicht geweest.
Omtrent de werkelijke grootte der kometen kan men alleen
oordeelen, zoo hare baan bekend is. Alsdan kan hare af-
stand tot ons berekend en dan weder uit de schijnbare af-
metingen de werkelijke opgemaakt worden.
Op deze wijze heeft men van sommigen de staarten ge-
meten en bevonden dat die zich kunnen uitstrekken tot
een lengte van meer dan
145 millioen kilometers.
VRAGEN.
1. Wat kan het spectrum ons omtrent de natuur der
lichtbron leeren?
2 Wat bewijst de aanwezigheid van donkere strepen in
't spectrum?