Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
breedte van 30° bedekken. Op die wijze verkrijgt men
op Venus een zeer excessief klimaat over de meeste deelen
der oppervlakte.
Bij de moderne astronomen bestaat ecbter ernstigen twijfel
ten opzichte van de juistheid der waarnemingen omtrent
den stand der as, daar zij die juist begrensde vlekken niet
vinden, waaruit alleen de helling af te leiden is.
Het zou met die waarneming kunnen zgn als met die
omtrent de maan van Venus.
Deze is door eenige astronomen degelijk opgemerkt, maar
naderhand nooit meer waargenomen, zoodat men het bestaan
er van reeds sints lang ontkent.
3. De Aarde zelve overslaande, omdat eene beschrijving
daarvan meer in de geografie te huis behoort, komen wij
tot de planeet Mars, die wegens zijn roodachtigen glans don
naam van don god des oorlogs heeft ontvangen.
Er is geen planeet, die zulk een overeenkomst met onze
Aarde vertoont als deze, want zij is de eenige, op welke
men duidelijke afscheiding van land en water heeft kunnen
opmerken. De vorm van hare oppervlakte is langzamerhand
zoo bekend geworden, dat men in 1869 in staat was, in
het Astronomische Gezelschap van Groot-Brittanje een globe
ten toon te stellen, waarop de landen en zeeün van Mars even
als op een aardglobe waren voorgesteld, met de namen
daaraan door de sterrekundigen toegekend. Die namen zijn
ontleend aan de voornaamste sterrekundigen, die zich met
deze planeet hebben beziggehouden. Niet ten onrechte prijkt
daaronder de Kaiser-zee, ter eere van onzen beroemden
landgenoot, wiens teekeningen van de planeet Mars onder
do meest verdienstelijke worden genoemd.
Hoe men tot die vrij volledige kennis van de configuratie
der oppervlakte van Mars geraakt is, kan gemakkelijk op-
gegeven worden, hoewel het oneindige moeite heeft gekost.
Tal van astronomen, waarvan de laatste en de voornaamste
D a w e s is, hebben zich beziggehouden met eene nauwkeu-
rige afbeelding van al de vlekken, die zij op Mars konden waar-
nemen , met aanwijzing van de overeenkomstige tijdstippen.
Vooreerst nu volgt uit de terugkeer van denzelfden vlek
telkens in een bepaalden tijd tot een bepaald punt der
oppervlakte, dat Mars om een as draait in den tijd van
24" 37® 23'