Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
een spectrum van de 3« soort, nl. een lijn en-spectrum
uit fijne zwakke lijntjes bestaande, en wel gering in aantal,
sommige drie, sommige, zooals de nevelvlek in het sterre-
beeld de Lier, slechts één.
Terwijl dan de sterren bestaan uit gloeiende vaste of vloei-
bare stoffen, zijn de nevelvlekken uit gloeiende gassen of
dampen samengesteld. De aard dier dampen kon ook niet
lang verborgen blijven, ten minste van één lijn werd dui-
delijk uitgemaakt dat zij van waterstof afkomstig is, en
wel van waterstof in zeer verdunden toestand, daar dat gas
anders tot meerdere lijnen aanleiding zou geven. .
Deze nevelvlekken bestaan dus uit uiterst verdunde gas-
sen. Wellicht verschillen zij alleen in den graad van con-
densatie van de sterren, want zeer verdichte gassen kunnen
een spectrum geven dat met dat der sterren overeenkomt.
Aldus zou een nevelvlek een sterrenhoop in wording zijn
on zou schitterend bevestigd worden een hypothese, eens in
hal ven ernst door Laplace opgeworpen, dat nl. alle hemel-
lichamen, door langzame verdichting, uit gassen zijn ont-
staan. Merkwaardig is in dat opzicht de ontdekking van
Lord Eosse, dat sommige nevelvlekken langzamerhand een
ander voorkomen verkrijgen.
Wat of verder die andere ontdekking van denzelfden as-
tronoom beteekent, dat nl. vele nevelvlekken een spiraals-
wijze vorming hebben, is minder gemakkelijk te zien.
De voornaamste sterrenhoopen zijn:
die van het sterrenbeeld Hercules,
die van den Grooten Hond,
die van Pegasus,
die van de Tweelingen. '
De voornaamste nevelvlekken zijn:
die van Andromeda,
die van Orion,
die van den Grooten Beer,
die van de Kreeft enz.
Als nevelsterren geven wij op:
d. in de Jagthonden,
i. van Orion.
N°. 55 van Andromeda.
Hoe zich een nevelvlek voor 't gewapend oog vertoont kan