Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
Al spoedig heeft men voor een betere klassificatie een
verdeeling naar de grootte voorgesteld. Tegenwoordig brengt
men de sterren tot twaalf verschillende groepen, naarmate
zij tot de 1«, 2' enz. of 12' grootte behooren. Van deze
zijn die tot de zesde grootte met 't bloote oog zichtbaar,
de overigen zijn allen telescopisch.
Hoevelen er wel zijn kan men eenigzins hieruit nagaan,
dat er hier op onze breedte volgens Argelander 3237 voor
't bloote oog zichtbaar zijn. Het tellen en in kaartbrengen
van die tallooze sterren is een ontzettend tijdroovend werk.
Verschillende sterrenkaarten en sterrenlijsten zijn echter
reeds verschenen. Onder de laatsten munten uit die van
Flamsteed, Lalande, Argelander, maar toch worden allen
nog weder ver overtroffen door die van Struve.
Tegenwoordig heeft men zich ook op eenige voorname
observatoriën het stelselmatig uittellen van de sterren op
't Noorderhalfrond ten doel gesteld. Ieder heeft een be-
paalde strook des hemels voor zijne rekening genomen; zoo
ook hot Observatorium der Leidsche Hoogeschool, waar nu
reeds van een 20000 tal de rechte-klimming en declinatie
zijn bepaald.
In 't geheel is het aantal sterren wel op 400 millioen geschat.
Do ouden, die schaars van instrumenten waren voorzien ,
geraakten al spoedig in verlegenheid om onder die tallooze ster-
ren terecht te komen, en om een daarvan, die hun om bijzon-
deren reden de aandacht waardig scheen, terug te vinden. Om
gemakkelijker zich te kunnen orienteeren, maakten zij gebruik
van de bijzondere figuren, die sommige sterren te samen vor-
men, om ze tot sommige groepen, sterrenbeelden ge-
noemd , te vereenigen. Met groote verbeeldingskracht vorm-
den zij zich uit de lijntjes, die de sterren van eon sterrenbeeld
vereenigen, allerlei beeltenissen van menschen en dieren en
bevolkten zoo den hemel met allerlei fantastische gedrochten.
Zoo heeft men den alom bekenden Grooten Beer of Wagen,
den Leeuw, den Hond, de Visschen, zoo ook den reus Orion,
Andromeda, Cassiopeia enz. Men behoeft slechts een hemel-
globe te zien, om verbaasd te zijn over den rijkdom van ster-
renbeelden. Ook voor de hedendaagsche astronomen is
de verdeeling in sterrenbeelden van veel nut. Zg is voor
den hemel wat de verdeeling in landen is voor de opper-
vlakte der aarde. Met den tijd is dan ook het aantal