Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
daarvan valt op de spleet van den collimator; spectroscoop
en telescoop zijn dan afzonderlijk.
Fig 35.
Volgens de onderzoekingen van Young, Fresnel en
anderen plant het licht zich voort door trillingen van den
ether, een ontzettend fijne stof, die alle ruimten opvult,
zoowel de wereldruimte als de poriën der lichamen. Wan-
neer een lichaam door verwarming snel trilt, dan deelt
het die trillingen aan den omringenden ether mede, welke
ze met eene verbazende snelheid naar alle kanten voort-
plant even als zich in 't water de golfbeweging voortplant,
die daarin ontstaan is door het inwerpen van een steen.
Op dezelfde wijze ontstaan in den ether 1 i ch tgolven, die des
te langer zijn, naarmate de lichtbron langzamer trilt. Men
heeft dus lange en korte lichtgolven; de lange komen voor op
do roode stralen, de kortere op de violette. Iedere straal, die
anders door een prisma wordt gebroken, bevat ook golven van
andere lengte en omgekeerd. Men kan dus spreken van licht
van verschillende golflengte. Daar b. v. het lieht van den
Sodiumvlam een ander lijnen-spectrum heeft dan dat van
waterstof of ijzer, hebben ook de stralen, door beide dampen