Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ill
Wolk ander werktuig zou een dergelijke beslissing omtrent
alle hemellichamen hebben kunnen geven?
Het spectrum N°. 2, waarvan dat der zon een voor-
beeld aanbiedt, kan men kunstmatig verkrijgen, door het
licht van een vast lichaam b. v. het electrische koolspitsen
licht te laten gaan door een minder lichtgevende vlam waarin
gassen of dampen zich bevinden. Men verkrijgt dan in
plaats van een continueel spectrum, een met donkere stre-
pen. Het aantal en de plaats dier strepen hangt af van
den aard der gassen die zich in de tweede vlam bevinden.
Niet alleen dat men weet hoe een 1 ij n e n-s p e c t r u m
N°. 3 ontstaat, men heeft ook bevonden dat ieder gas of
damp zijne lichte strepen altijd op dezelfde plaats geeft.
Wanneer men gelijktijdig door de onderste helft van een
prisma het licht van een gloeiend vast lichaam, en door de
bovenste helft dat van gloeiende dampen laat gaan, verkrijgt
men twee spectra boven elkander, het onderste continueel, het
andere uit enkel gekleurde strepen bestaande. Neemt men nu
telkens b.v. een andere verbinding van Sodium, dan komt
toch telkens een zelfde geele lichte streep voor den dag, ten
opzichte van 't andere spectrum volkomen op dezelfde plaats.
Iedere stof geeft in gloeienden dampvorm altijd volko-
men dezelfde strepen. Die strepen zijn dus karakteristiek
voor die stoffen. Zoo kan men spreken van de Sodium-
streep, de Kalium strepen enz., of ook van 't spectrum van
IJzer en Waterstof, enz. Dat van Sodium bestaat b. v. uit
een dubbele streep in 'tgeel, dat van IJzer wel uit 100
hier en daar verspreide, maar vaste lijntjes, enz.
Geeft dus een of ander ster een lijnen-spectrum, dan kan een
nauwkeurig onderzoek van de plaats dier lijntjes doen uitma-
ken, of er aardsche stoffen voorhanden zijn en welke.
Doet men de proef bovengenoemd met zonnelicht en de
vlam van sodium, dan verkrijgt men weder twee spectra
boven elkander, het eene is het bekende zonnespectrum, het
andere is een enkele lichtstreep in 't geel. Men neemt dan
waar dat die lichtstreep volmaakt overeenkomt met een donkere
streep in 't zonnespectrum, door Frauenhofer C genoemd.
Laat men verder electrisch licht gaan door een- sodium-
vlam, dan ontstaat in het anders continueele spectrum een
donkere streep en juist weder op dezelfde plaats als de
streep C in 't zonlicht.