Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
Een juistere bepaling, maar met den ouden parallaxis, heeft
voor de massa der zon gegeven
M = 354936 aardmassas ,
waaruit volgt:
M = 2170000 quadrillioen kilogram.
/?. Uit de vergelijking (2) kan men tegelijk ƒ berekenen,
nl. de kracht welke tusschen twee massa-eenheden werkt, die
op de eenheid van afstand gelegen zijn.
Nemen wij als eenheid van massa de kilogram en als een-
heid van afstand een meter, dan is in de formule:
gr""
J — I
m
g = 9.816 meter,
= 6366000 meter ,
»1=6 quadrillioen kilogrammen;
zoodat men vindt:
ƒ = 0.000.000.065 dynamische krachtseenheden
= 0.000.000.007 kilogrammen
= 0.007 milligr.
Men ziet hoe bijzonder klein die algemeene aantrekkings-
kracht is, welke de beweging van het geheele heelal onder-
houdt.
Y- Ten einde de massa der planeten te bepalen, is, daar
nu ƒ bekend is, de vergeiyking (1) voldoende. Deze ver-
gelijking was:
ƒ 4 a
— (M 4- wï) = , waarin nu beteekent,
a' 1'
a de afstand van de bedoelde planeet tot de zon.
m de massa » » » »
T de omloopstijd » » »
Aldus heeft men ook de massa gevonden van die plane-
ten, welke geen mtellieten bezitten. Voor haar, die ze wel
hebben, kan men nauwkeuriger uitkomsten verkrijgen, door
den omloopstijd en afstand daarvan te bepalen.
Zoo namelijk voor een planeet en de zon de vergelijking
geldt
4
ƒ (M + = , dan
zal voor een planeet en hare wachter insgelijks de verge-
lijking waar zijn: