Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
aswenteling bedragen, zooals men gemakkelijk zal inzien,
juist de middellijn der aarde.
Uit verschillende metingen is voor den horizontalen paral-
laxis der maan ten opzichte van den straal van den evenaar,
gevonden
van 53'53" tot 61'27",
terwyl hij gemiddeld bedraagt:
57'40".
Men noemt dat getal nu:
den horizontalen equatorialen parallaxis.
De afstand van de maan is derhalve gemiddeld
straal der aarde „„ „„ , , ,
-;—— = 60,67 aardstralen
sin 5 7'40"
of 386^ millioen meters.
De middellijn van de loopbaan der maan om de aarde is
dus 60,67 aardmiddellijnen, d. i. bijna de helft van de mid-
dellijn van de zon alleen.
De zon is derhalve zoo groot dat, zoo de aarde in het
middelpunt geplaatst werd, de maan nog op het dubbel van
haar wezenlijken afstand om de aarde zou kunnèn draaien,
zonder veel buiten de zonsoppervlakte te geraken.
Om de schijnbare middellijn der maan te bepalen behoeft
men niet te wachten tot zij vol is, daar bg de sikkelvor-
mige gedaante de afstand van de uiterste punten der hoor-
nen juist gelijk die middellijn zijn zal.
De grootte daarvan kan, even als van die der zon, zelfs
met een goeden sextant vrij nauwkeurig bepaald worden,
door de meridiaans-hoogten te meten van de twee tegenover
gelegene randen.
De schgnbare middellijn der maan varieert tusschen:
28'48" en 33'32",
terwijl zij gemiddeld is:
31'10".
De ware middellijn is dus:
2 X 60,67 sin J (31'10") = aardstraal
of wel = 3470 kilometers.
Het volume der maan is ongeveer
van dat der aarde,
of wel 22056 millioen kubieke kilometers.
De maan is dus ongeveer zoo groot als Mercurius en ver-
gelgkenderwgze veel dichter bg de aarde dan deze bij de zon.