Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
in den stand (A',J') den dubbelen afstand AZ meer te door-
loopen heeft dan in den stand (A,J).
Volgens deze waarnemingen legt het licht dus in
S-'IS»
den afstand af van de aarde tot de zon.
Is nu de afstand van de aarde tot de zon bekend, dan
wordt daaruit de snelheid van het licht gevonden. Maar
omgekeerd, wanneer men de snelheid van het licht als be-
kend aanneemt, dan levert het genoemde getal S^IS' het
middel om dien afstand te berekenen.
Nu hebben de proeven van Foucault en Cornu voor die
snelheid opgeleverd
298 millioen meters
zoodat daaruit voor den afstand van de zon tot de aarde volgt
148,5 millioen kilometers
hetgeen met de nieuwe parallaxis volkomen overeenstemt.
tf'. Eindelijk kan men nog uit de""aberratie van 't licht
den begeerden afstand afleiden.
Daarbij is immers gevonden dat de verhouding van de
snelheid der aarde tot die van het licht is als:
sin 20",366 : 1.
Is die van het licht bekend, dan kan men daaruit de
middelbai-e snelheid van de aarde berekenen. Wij hebben
daarvoor gevonden
30000 meters.
Dit getal, vermenigvuldigd met den omloopstijd der aarde ,
uitgedrukt in secunden, nl.
365.25638 X 86400 secunden,
geeft voor den omtrek van de aardbaan:
947 millioen kilometers
derhalve voor den straal daarvan, d. i. den afstand, dien wij
zochten:
150j millioen kilometers.
f- Ten slotte moet ik nog opmerken dat de bedoelde af-
stand ook gevonden is uit den parallaxis van Mars en Venus,
welke door Lacaille en Lalande volgens de eerst ge-
noemde methode, fig. 30, bepaald werd; Lacaille bevond
zich aan de Kaap de Goede Hoop en Lalande te Berlijn.
Aldus werd de parallaxis der planeten gevonden en daaruit
de afstand van de zon berekend. De uitkomsten waren
echter te onzeker, om veel vertrouwen te verdienen.