Boekgegevens
Titel: Leerboek der cosmografie
Auteur: Hoorweg, J.L.
Uitgave: Utrecht: gebr. van der Post, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-314
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200874
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der cosmografie
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
noeg is het , in hoofdtrekken den gang van het onderzoek
te hebben geschetst.
Zoo belangrijk wordt de waarneming van de passage
van Venus door de Astronomen geschat, dat bij den
laatsten overgang in 1769 verschillende expedition op groote
schaal naar verschillende oorden der aarde werden gezon-
den , om de daartoe behoorende waarnemingen te doen. üe
beroemde expeditie van kapitein Cook naar Otaheita was
een daarvan.
Als uitkomst van al die waarnemingen, werd voor den ho-
rizontalen parallaxis der zon gevonden :
8.5776
waaruit volgt, voor den afstand der aarde tot de zon,
AM
MZ = . = 23984 aardstralen,
sin 8'.5776
— 2398 X 6377=153 millioen kilom.
Latere berekeningen en beschouwingen , geven echter
voor den parallaxis
8".86
dus voor den Üfstand der zon = 148} millioen kilometers.
Deze berekeningen loopen dus nog al uiteen en daarom
wordt met bijzondere belangstelling de maand December van
het jaar 1874 afgewacht, als wanneer wederom zulk een pas-
sage zal waartenemen zijn.
Vele gouvernementen, het Fransche, Russische, Engelsche,
Duitsche en Amerikaansche, zenden dan weder expeditien
uit, door de voornaamste astronomen geleid en van de
fijnste hulpmiddelen voorzien, die de hedendaagsche weten-
schap heeft weten uittevinden. Spectroscopen en photografi-
sche toestellen moeten daarbij hunne veelvermogende diensten
bewijzen , en men heeft alle hoop nu tot een beter resul-
taat te geraken.
Ook Nederland zendt een wetenschappelijke expeditie, en
wel naar het eiland Reunion in den Indischen Oceaan, on-
der bestuur van de Heeren Oudemans, P. Kaiser en E. v.
d. Sande Bakhuijzen.
Y In verband met de quaestie van den afstand der aarde
tot de zon staan de waarnemingen van E ö m e r omtrent
de verduisteringen van de satellieten van Jupiter.
Römer ontdekte dat de verduisteringen niet altijd juist
op het oogenblik plaats grepen als de bekende beweging dier