Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
LEGAAT
Or. D. I- Steijn Parvé
Nederlandsch Schoolmu^#um
. Frincengracht 151 bij de Prinsenstraat
: AMSTERDAM
Mag een leerling van de Iloogere Burgerschool worden
verwijderd omdat hij wegens valable redenen, na schrif-
telijke kennisgeving aan den Directeur, de laatste drie
of vier weken de lessen niet bijwoonde?
Mag dat geschieden zonder dat op die kennisgave
eenig antwoord hoe ook genaamd door den Directeur
of eenig ander werd gegeven?
Het reglement voor de Hoogere Burgerschool geeft
op die vragen geen antwoord.
Uit de volgende stukken, die een daadzakelijke be-
schrijving geven van den loop der geheele zaak, zal
blijken hoe de Directeur van Sillevoldt daarin han-
delde en, althans naar het schijnt, door de Commissie
van toezigt werd gesteund.
Aan
Beeren President en Leden der Commissie
van Toezigt op de openbare en bijzondere
scholen van middelbaar onderwijs
te
Gravenhage.
M ij n e Heeren!
Onder aanbieding eener Nota, waaruit blijkt onder welke
omstandigheden mijne twee oudste zonen werden verwijderd
uit de 4e klasse der H. B. S. en met referte aan den inhoud