Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
gevestigde ingezetenen en dan nog w^el zoó uit te
stooten als nu heeft plaats gevonden? . . .
Als zij, die ambtshalve belast zijn met de opleiding
of het ondervi^ijs onzer zonen, die edele taak zóó mogen
afschudden, wat moet er dan van worden?
Wie zal zich dan daarmede belasten?
Het natuurlijke verlangen om anderen te ontzien,
hoe hoogst achtenswaardig ze ook zijn mogen, mag
niet leiden tot bestendiging van eenen reeds lang ont-
houd baren toestand en tot de voortduring van een zoo
harde straf, die de ouders nog veel zwaarder treft
dan de jongelieden?
De ondervonden verti'aging in de afdoening der
bovenbedoelde zaak heeft mij genoopt, ook in 't al-
gemeen belang eene poging aan te wenden om er de
aandacht van belangstellenden op te vestigen, waartoe
ik echter niet ben overgegaan dan na geheel vruch-
teloos het mogelijke te hebben gedaan om met ver-
mijding van onaangenaamheden de eenvoudigste en
billijke schikking te verkrijgen.
V. de Seeiicre.