Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Sedert zijn algemeen bekend geworden de ongunstige
uitkomsten van het laatste eindexanaen; van 10 aan-
gegevene moesten 6 worden afgewezen.
Bij de gezamenlijke Hoogere Burgerscholen in ons
land werden 125 leerlingen voor het eindexamen aan-
gegeven, waarvan 20 werden afgewezen. Een vierde
van alle afgewezenen komt dus ten laste van onze
Hoogere Burgerschool.
Als nu bij dit alles wordt gelet op de lange reeks
van meer of min algemeen bekende meest zeer ge-
wigtige bezvvaren tegen de voortdurend hoogst gebrek-
kige Averking onzer Hoogere Burgerschool, waarvan vele
door de meest bevoegde autoriteiten zelf zijn aange-
wezen of erkend, is dan de vraag niet volkomen ge-
regtigd: mag zulk een toestand nog langer duren?
Moeten nog meer leerlingen en geheele familien de
bitter droevige gevolgen van dien stand van zaken
ondervinden?
Wanneer zulk eene wijze van uitsluiting als nu twee
mijner zonen tegelijk ten deel viel geoorloofd is, was
dan niet ten minste eene legale kennisgeving bij het
einde der cursus verpligtend?
Waarom werd die niet gedaan? — dan hadden de
betrokken leerlingen zich kunnen voorbereiden voor
het admissie-examen — nu werd hun elke tijdige voor-
bereiding op zeer onbillijke wijze benomen, en is
onherstelbaar nadeel toegebragt.
Krachtens welk artikel van het reglement hebben
de Directeur en de Commissie gehandeld? Dat is niet
bekend.
Van zeer geachte personen vernam ik het vermoeden
dat welligt gebrek aan ruimte of plaats de noodzakelijk-
heid deed ontstaan om het getal leerlingen te ver-
minderen.
Maar mag dat aanleiding geven om zonen van hier