Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
17 ^
Nedcrlandccri Sohoolmu *ijm
I ^ tilicengrachl 151 bij da Prinsünslraat
AÏViSTERDaM
Ziet daar, Edel Achtbare Heei^, Jt fLitm ■Oiw"
Exaimen vooraf gingen. Na den aÜoop daarvan was mijn zoon
de eerste aan wien de overgang werd ontzegd.
In eene vergadering van Leeraren waren zeven stemmen
vóór de toelating, wy/tegen.
Deze vijf stemmen waren van de beeren van Sillevoldt,
van Aalst en van Daalen, alle drie wiskunde, alle drie stem-
mende tegen de toelating van een leerling aan wien in de
laatste 7 maanden was toegekend voor hun vak, 21/2 en 2; de
beeren van der Waals, natuurkunde, lloeterink, teekenen , beiden
hebben den leerling in de laatste 7 maanden, 2 (voldoende)
toegekend, terwijl allen hebben zaamgewerkt om den leerling
voor gedrag voortdurend (1) voor vlijt (1 en 2) toe te kennen.
Den ongunstigen afloop vernemende begaf ik mij naar den
directeur, die mij verzekerde dat de afwijzing was geschied door
heeren curatoren in hunne vergadering, daarin voorgelicht door
den heer Egeling, die de examens had bijgewoond. Daar deze
heer uit de stad was, werd mij de gelegenheid benomen per-
soonlijk informatien in te winnen, doch in de meening dat mijn
zoon niet billijk was beoordeeld begaf ik mij tot andere heeren
curatoren, met verzoek aan mijn zoon een herexamen toe te staan.
Deze heeren verzekerden mij, dat bijaldien dit verzoek
gedaan of ondersteund werd in de vergadering van heeren
curatoren, welke omstreeks medio Augustus zou plaats hebben,
er veel kans op slagen was.
Met deze geruststellende verzekering begaf ik mij naar den
heer directeur, die mij beloofde de zaak voor te dragen en te
ondersteunen mits ik hem tijdig aanvraag deed.
De aanvraag is te bekwamer tijd aan ZWEG. gezonden,
doch is mij door woord of teeken van den directeur niets van
den uitslag medegedeeld; ik heb door anderen moeten vernemen
dat mijn verzoek was afgewezen.
Mijn zoon, gedurende twee jaren bij den heer Chatelain eene
meer dan gewenscht goede verpleging en ouderlijke verzorging
genietende, stelde even als ik op hoogen prijs daar aan huis
te verblijven, om welke reden ik den heer Chatelain verzocht,
mijn zoon voor het gewone toelatings-examf.n 4e klasse,'t welk
gehouden werd lo Sejjtember, te doen inschrijven.