Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
dier school bijwonende en geregeld overgegaan in de 2« en
3' klasse, heeft zich ook in de derde klasse naar wensch van
zijne plichten gekweten.
Uit het hierbijgaand Extract der driemaandelijksche verslagen,
loopende van 1 December 1870 tot uit. Juni 1871, zult UEd. A.
zien dat zijn gedrag voortdurend was (1) zeer goed, dat
zijne vlijt was (1) veel, (2) voldoende, dat zijne vorderingen
waren (]) zeer goede, en (2) voldoende.
dat alleen in het trimestre Dec. '70—Maart '71 voor meet-
kunde is gegeven 2' , "t welk in het volgende trimestre, door
eene 2 (voldoende) is hersteld, terwijl de in het eerstgenoemde
trimestre ontvangen (3) in het laatste trimestre door 1 (zeer
goede) is verbeterd.
Toen uit een gesprek met den heer Directeur van Sillevoldt
in Januari bleek, dat de leerling zwakke punten had in de
Wiskunde, door adressant, in overleg met den Directeur, is
besloten om hem nog privaat-lessen te doen geven.
dat op aanbeveling van den directeur, daartoe is aangezocht
de heer J. de Jong, docent in de Wiskunde, die zich daarmede
welwillend belast lieeft, terwijl er sedert dat tijdstip 45 lessen
zijn gegeven.
dat echter gemelde heer de Jong na afloop der lessen heeft
verklaard dat de eerste gronden bij deri leerling slecht waren gelegd.
dat het onderwijs in de 3° klasse is opgedragen aan den
heer van Aalst Sr.
dat in gesprekken, die adressant lierhaaldelijk hield met den
heer directeur, deze altijd zijne tevredenheid heeft betuigd over
gedrag en ijver van den leerling.
De vorige 3 maand-lijsten ook voor het 1° en 2® jaar, hier
niet bij overgelegd als niet tot de zaak behoorende, zullen UEd. A.
daarvan overtuigen;, ze zijn in minute bij den directeur voor-
handen.
Niettegenstaande het voorzegde heeft de heer directeur aan
anderen zijne ««tevredenheid betuigd over den leerling (o. a.
bij gelegenheid dat de 3' classe en corps eene begrafenis had
bijgewoond en en corps de middagschool verzuimd had) door te
zeggen: het kan hem nog wel nadeelig zijn hij zijn overgangs-
examen.