Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
deelig werken op de belangen van alle leerlingen en dringend
voorziening eischen.
Reeds is de Gemeenteraad gesaisisseerd van eene andere
klacht over handelingen die plaats grepen en waarvan wordt
gezegd, dat zij in strijd zijn met de usantiën, zoo zij niet
van willekeur getuigen. Adressants wedervaren is weder eene
nieuwe bijdrage van de wijze hoe aan die inrigting met de
dierbaarste belangen van ouders en zelfs met den goeden naam
van de leerlingen wordt omgesprongen. Hij aarzelt dan ook nu
niet meer de zaak, in het openbaar bij den Gemeenteraad aan-
hangig te maken. Aan hem staat het althans te beslissen of hij
aan enkele personen de bevoegdheid wenscht te laten om over
de Hoogere Burgerschool, naar luim en welbehagen, te be-
schikken als ware zij hun privaat-domein, dan wel of hij de
ingezetenen in 't algemeen en adressant in 't bijzonder zal hand-
haven in hun regt om voor hunne zoons gebruik te maken van
eene Gemeente-inrigting die, tot algemeen nut, in stand wordt
gehouden.
Adressant blijft met vertrouwen het nader onderzoek en de
beslissing van den Gemeenteraad afwachten,
't Welk doende, enz.
V. db Serière.
Om het oordeel te vergemakkelijken, volgt hier de
klacht, waarvan zooeven melding is gemaakt:
Aan
den Edel Achtbaren Gemeenteraad van
Gravenhage.
De ondergeteekende A. C. Groeneveldt Janszoon, Rentmeester
van het Kroon-domein, wonende te Geertruidenberg, wenscht met
gepasten eerbied de aandaclit van UEdel Achtbaren te vestigen
op handelingen van den Raad van Curatoren der Hoogere
Burgerschool te Gravenhage, welke niet zijn vrij te pleiten
van in strijd te zijn met de usantien, zoo ze niet van willekeur
getuigen.
//Adressants «oon Louis Wulfl', sedert drie jaren de lessen