Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
EXTRACT uit de door den Dwecteur van
Si lie void t geleekende rapporten.
JEAN GUILLAUME. VICTOR PAUL GASPAR.
Maanden. Gedrag Vlijt. Gedrag Vlijt.
Ulto. November 1868 . . 1 2 2 2
» Maart 1869 . . 1 2 2 2
» Junij 1869 . . 1 2 1 1
» November 1869 . . 1 1 2 2
» Maart 1870 . . 1 2 2 2
» Junij 1870 . . 2 2 2
» November 1870 . . 1 2 4 2
» Maart 1871 . . 1 2 1 2
s Junij 1871 . . 2 2 2 3
Uit die rapporten blijkt dus dat van ultimo November 1868
tot ultimo Junij 1871, of in negen rapporten, J. G. de Serière
niet minder dan zeven maal wordt vermeld met zeer goed ge-
drag, behalve tweemaal met goed gedrag; terwijl voor vlijt
verkregen werd, achtmaal // voldoende // en eens n veel // en dat
het gedrag van V. P. G. de Serière slechts een enkele maal
als berispelijk wordt opgegeven, terwijl het overigens goed^
tweemaal zelfs zeer goed is geweest, eu voor vlijt, zevenmalen
II voldoende H, eens "veel'i, en eens n weinig» werd genoteerd.
Adressant vermeent dat de Commissie van toezigt door
aldus, in strijd met de waarheid, het goede en ïAh zeer goede
gedrag der verwijderde leerlingen in verdenking te brengen,
wel het sterkste bewijs geeft dat zij de uitsluiting handhaaft,
om niet het onbillijke harer eerste handeling te erkennen. Op
de reeds zoo vele rampen veroorzaakt hebbende onfeilbaarheid,
zal zij toch zeker geen aanspraak willen maken.
Eeeds is de Hoogere Burgerschool van 's Gravenliage, van
hooger hand aangewezen als eene gebrekkige inrigting, en zijn
door bevoegde autoriteiten gebreken aangetooi*!, die zeer na-