Boekgegevens
Titel: De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Auteur: Serière, V. de
Uitgave: 's Gravenhage: H.L. Smits, 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4885
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200873
Onderwerp: Onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs
Trefwoord: HBS, Den Haag
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De Hoogere Burgerschool te 's Gravenhage: bijdrage tot de kennis van de oorzaken van den minder gunstigen toestand waarin zij, ook volgens de Regerings-verslagen, verkeert
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
geweten aan de aanvankelijk opgeven reden, maar aan
hun gedrag.
Wat bleef mij nu anders over dan een beroep op
den Gemeenteraad, zoo als gedaan wérd bij het volgende
adres.
's Gravenhage , 9 October 1871.
Aan den Gemeenteraad van 's Gravenhage.
De ondergeteekende V. P, G. de Serière, Oud-Hoofd-
ambtenaar bij het Binnenlandsch bestuur op Java, sedert 1860
woonachtig te 's Gravenhage, heeft de eer 's Raads tusschen-
komst in te roepen tot opheffing van met den heer van Sillevoldt,
Directeur der Hoogere Burgerschool, en de Commissie van
toezigt op de scholen van middelbaar onderwijs alhier gerezen
moeijelijkheden, over de verdere toelating van adressants zonen
J. G. en V. P. G. de Serière tot de lessen van evengemelde
inrigting.
Sedert 1867 en 1868 bezochten beide jonge lieden onaf-
gebroken de Hoogere Burgerschool. Zij waren in den laatst
verloopen cursus tot de vierde klasse gevorderd. Bij het begin
van dien cursus gaven zij, even als verscheidene andere leer-
lingen in dezelfde klasse, het verlangen te kennen om zich te
mogen toeleggen op het examen A voor de burgerlijke Indische
dienst, waartoe hun, na daarover met een paar leeraren te
hebben geraadpleegd, vergunning werd gegeven.
De privaatlessen en studiën voor gemeld examen, gelijktijdig
met die der 4« klasse der Hoogere Burgerschool, vergden al
hunne inspanning en, weder gelijk hunne mede-leerlingen, die
zich voor dat examen oefenden, staakten zij, na schriflelijhe
kennisgeving aan den heer van Sillevoldt, in het begin der
laatste helft van Junij jl. tijdelijk hunne deelneming aan den
cursus der Hoogere Burgerschool.
"Van den 6n tot den 8" Julij namen zij deel aan het Indisch
examen A^ waarvan de uitslag den lln bekend werd en voor
hen ongunstig was.