Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïand zeer weinig gras is; daarom bezit hetdanoob
200'n verbazend langen hals. Wil de giraffe drinken
af voedsel van den grond gebruiken, dan moet
■de voorpooten wijd van elkaar zetten. De roodachtige,
met donkerbruine plekken voorziene pels wordt duur
betaald; ook het smakelijke vleesch is zeer gezocht.
Bij het gaan heffen zij beide pooten aan denzelfden
kant te gelijk op, zoodat het lichaam nu eens op
de linker-, dan weer op de rechterpooten rust! Hoe-
wel zacht en vreedzaam van aard, verdedigt zij zicb
moedig, indien zij wordt aangevallen.
Wij hebben reeds zeer veel dieren opgenoemd,
die niet in ons land voorkomen en daarom moeilijk
kunnen waargenomen worden; toch hebben wij niet
veel werk van de soortbeschrijving gemaakt, daar
zelfs de beste beschrijving niet in staat is, een duide-
lijk beeld van een onbekend dier te doen ontstaan :
Men trachte derhalve zooveel mogelijk naar nauw-
keurige afbeeldingen, of, wat nog beter is, men
Iwenge een bezoek aan een of andere diergaarde,
om de dieren in natura te aanschouwen en met eK
kaar te vergelijken.