Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^76
halve wel iets meer van hen weterf, en 't is dan
ook daarom, dat we van deze orde achtereenvolgens
3 voorname families hopen te bespreken. Voor wij
dit evenwel doen, zullen wij, ten einde onnoodige
herhaling te vermijden, eerst de kenteekenen opnoe-
jnen, waardoor deze orde zich onderscheidt van de
13 overige orden, waarin de klasse der zoogdieren
verdeeld wordt.
Het meest kenmerkend onderscheid is voorzeker
wel de uit 4 af deelingen bestaande maag, die den
naam van pens, muts of netmaag, boekpens en leb-
maag dragen. De pens, de grootste afdeeling, dient
om het voeder (gras en andere kruiden) in groote
hoeveelheid te ontvangen en hetzelve geschikt te
maken voor de eigenlijke spijsvertering: iets soort-
gelijks doet de krop bij de vogels. Is het dier
verzadigd, dan gaat het gewoonlijk liggen, om het
voedsel op zijn doode gemak op nieuw te kauwen,
of te herkauwen, zooals wij dit noemen. Opdat
dit kunne geschieden, gaat het in de pens aanwe-
zige voedsel in de muts over, waar het tot ballen
gemaakt wordt, die in den mond worden terugge-
bracht , om een tweede kauwing te ondergaan; ver-
volgens gaat het aldus herkauwde voedsel door de
uitmonding van den slokdarm naar beneden en
komt in de derde afdeeling, in de boekpens, daar