Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^75
N». ii. 'TWEEHOEVIGEN.
a. Familie der eelthoevigen.
Onder de verschillende diergroepen, die wij ken-
nen, is er voorzeker niet eene meer algemeen ver-»
spreid', niet eene van meer gewicht voor den mensch
dan die der tweehoevigen of herkauwers, 't Zij ge
het ruwe Noorden bezoekt, waar de aarde gedurende
het grootste gedeelte van 't jaar met sneeuw is be-
dekt en 't plantenrijk nauwelijks andere voortbreng-
selen oplevert dan mossen, eenige kruiden en enkele
dwergachtige boompjes; 't zij ge u begeeft in de
dorre woestijnen van Noord-Afrika en Arabië;'t zij
ge de onmetelijke prairiën der Nieuwe-wereld door-
trekt; 't zij ge besluit de hooge bergen te beklim-
men van Azië en Amerika; 't zij ge ronddoolt in
de lage landen der gematigde luchtstreken, waar
groene weiden uw oog bekoren; in een woord, komt
waar ge wilt, ge zult er diersoorten aantreffen, die
tot de bovengenoemde orde behooren. En wat hun
gewicht, hun nut betreft, ik behoef u slechts de
namen van eenige geslachten op te noemen (rund,
schaap, geit, hert, kameel), om u een denkbeeld
te geven van 't onberekenbare voordeel, dat
de herkauwers ons verschaffen. Wij mogen der-