Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^68
hoe ongeduldig, nu ze slechts een oogenblik moeten
wachten. Hoe fier dragen gindsche paarden hun
berijders, hoe moedig heffen zij den kop omhoog,
hoe vroolijk richten ze de ooren op , hoe doen ze
den grond daveren van 't getrappel hunner hoeven,
hoe sierlijk wuiven de lange halsmanen, hoe vlug,
hoe vol levenslust zijn al hun bewegingen, hoe
vroolijk klinkt u het dartele gehinnik tegen! Treed
een paardenspel binnen: Hoe juist danSen de paar-
den op de maat der muziek; welke koene sprongen
verrichten ze door den met papier beplakten hoepel;
hoe snel draven zij daarhenen en hoe spoedig ma-
tigen zij dien draf, als hun berijders over 't uitge-
spannen doek .springen; hoe opgetogen van blijdschap
schijnen ze, wanneer de honderden toeschouwers
goedkeurend in hun handen klappen!
Zoo gaat het heden.
Maar zie me er later dien ouden klepper eens
op aan! Herkent ge in hern het wilde, onstuimige
ros, het koene oorlogspaard, of den rappen circus-
hengst van vroeger.' Verlaagd tot een sleperspaard
of tot nog minder diensten, moet het nu lasten
trekken ver boven zijn krachten. Een ruwe, brutale,
onbeschofte kerel, dien het zijn meester noemt,
beult en vervloekt het, als het de bruggen op moet,
waar 't vroeg of laat zal nedervallen, om niet weer