Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^66
verkeerde begrippen vormen. Soms zijn de been-
deren van 't dier verdwenen, terwijl kalk daarvoor
in de plaats is gekomen, maar zoo, dat de vorm
behouden bleef; of wel, is het dier of een gedeelte er
van geheel door kalk omgeven. Zoo treft men bijv.
in Frankrijk een bron aan, de St. Alyre: werpt
men daar een appel, een tros druiven of wat dan
ook in, dan vindt men ze na eenigen tijd terug,
omgeven met een steenachtige korst, die den-
zelfden vorm heeft van het voorwerp. Enkele
malen ook belet de koude of de afsluiting van de
zuurstof, dat de dieren tot den staat van ontbinding
overgaan. Dan weer vindt men steenen, waarin
alleen de vormen der diersoorten zijn afgedrukt.
In dit opzicht is de lithografische steen van So-
lenhofen bijzonder merkwaardig, daar men in dezen
steen het afdruksel vindt van den breedmuiligen
vleugelvinger. Hoe dieper men in de aarde afdaalt,
hoe meer de versteeningen afwijken van het thans
bestaande; evenwel is deze afwijking zelden zoo
groot, dat men de dieren, waaraan de fossielen
toe behoorden, niet met de een of andere orde of
familie van de tegenwoordige fauna in verband
zou kunnen brengen. , Over het wanstaltige en ge-
drochtelijke dier wezens is veel geschreven, dat
stellig niet van overdrijving is vrij te pleiten: Be-