Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^61
De dieren, die tot de orde der buideldieren be-
hooren, komen zonder ledematen en geheel hulp-
behoevend ter wereld; de natuur heeft hierin voor-
zien, door aan de wijfjes een zak of buidel aan
den buik te geven, waarin de jongen worden opge-
kweekt, tot ze voldoende ontwikkeld zijn; nog lang
daarna evenwel verbergen zich de jongen in die
huidplooi, zoodra er eenig gevaar dreigt. Ze komen
tegenwoordig bijna uitsluitend op 't eiland Mada-
gascar en in Australië voor; een enkel geslacht
evenwel vindt men in Amerika. Ik zeg tegenwoordig
daar men onder de geraamten, die nu en dan in
de verschillende aardlagen der overige werelddee-
ien gevonden worden, verscheidene heeft ontdekt,
welke geen twijfel overlaten, dat de dieren dezer
orde vroeger over de geheele aarde verspreid waren.
Wat deze orde zoo bijzonder merkwaardig maakt,
is voorzeker wel dit, dat nl. de diersoorten, die er
toe gebracht worden, eensdeels zeer in grootte en
leefwijze verschillen, en anderdeels, dat men in deze
orde bijna iedere orde der zoogdieren vertegenwoor-
digd vindt, zoodat wij hier verschetirende, insekteji-
etende, knagende, grazende en vruchten-etende die-
ren zullen aantreffen. Gewoonlijk verspreiden deze
dieren een onaangenamen reuk en verlaten slechts
des nachts hun schuilplaatsen, om voedsel te zoeken;