Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
VOORBERICHT.
Dit werkje is hoofdzakelijk bestemd voor die leer-
lingen , welke reeds eenigszins bekend zijn met de voor-
naamste diersoorten. Daarom beb ik de dieren behan-
deld naar de orden, soms ook naar de familiën, waarin
ze verdeeld worden: zoodoende krijgt de leerling een
tlink overzicht van 't Dierenrijk, terwijl hij tevens, naar
ik hoop, een helder begrip erlangt omtrent eenige be-
langrijke verschijnselen in de dierenwereld. In de eerste
afdeeling van de hoogste klasse der lagere school, op
de herhalingsschool, maar vooral op normaalscholen zou
dit boekje, hetwelk, wat de behandeling der leerstof
betreft, nog al van de bestaande werkjes afwijkt, mis-
schien met vrucht gebnükt kunnen worden. Bij nadere
inzage zal de lezer bemerken, dat het besprokene zooveel
mogelijk aan inheemsche diersoorten — als typen der
orde — getoetst wordt: alleen waar zulks onmogelijk
is, make men gebruik van gekleurde afbeeldingen.
't Zou tegenwoordig een nuttelooze onderneming zijn ,
indien een aitgever een werkje als dit wilde illustree-