Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^59
dood en verderf zaaien! Denkt aan de ontelbare
scharen van dieren, die in onafzienbare rijen rond-
zwei-ven- in de landen der heete luchtstreek! Ze
zouden, zonder roofdieren, zoo menigvuldig worden,
dat er hongersnood zou ontstaan en duizenden lang-
zaam en ellendig zouden sterven! Hoevele oude
en ziekelijke dieren, zich zeiven tot last, zouden hun
rampzalig bestaan voortslepen. Is de Natuur wreed ?
Beziet een vogelnest! Hoe warm, hoe zuiver, hoe
veilig; hoe alles is ingericht, om de jongen te koeste-
ren en te beschermen. Met welke zorgvuldigheid,
neen, met welke moederlijke liefde geeft zij aan elk
harer schepselen, van den olifant tot het puntdiertje,
wat voor zijn welzijn noodig is! En na een leven
\'an genot, van vreugde, van het grootst mogelijke
geluk, eindigt het zijn bestaan plotseling, zonder
veel smart, zonder den last van den ouderdom!
Zegt, zoudt ge liever zien, dat het oude, machtelooze
dier een langzamen, ellendigen dood stierf; dat de
dieren , door hun overgroote menigte, van honger om-
kwamen ; of dat de aarde, door de tallooze kadavers,
van een lustoord in een lijkenhuis herschapen werd ?
Liefde, en nog eens liefde en altijd liefde, ziedaar
wat van wereld tot wereld klinkt, wat de geheele
schepping niet ophoudt, dagelijks te verkondigen!