Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
dat hij van de eene streek naar een andere verhuist,
waar hij meer muizen kan vangen. Oplettende na-
tuuronderzoekers hebben bevonden, dat de vos wel
1$ k i8 muizen per uur kan dooden, die hij, als
hij verzadigd is, alleen voor'pleizier tracht te van-
gen; ook veenmollen en engerlingen (de maskers
der meikever^ behooren tot zijn voedsel; nog eens,
hij dient dus een weinigje verschoond te worden.
Als ge u overtuigen wilt, dat de vos gaarne mui-
zen lust, hebt gij zijn hol slechts te naderen met
een piepende muis: oogenblikkelijk zal de mui-
zepvanger te voorschijn komen!
Men vindt ook witte en zwarte vossen, wier pel-
zen zeer kostbaar zijn. „Reintje," iedereen weet
het, is ook bekend wegens zijn slimheid; veel ver-
halen evenwel, waarin deze sluwheid geroemd wordt,
behooren tot het gebied der fabel; maar „Reintje"
heeft nu eenmaal den naam van „de slimste der
dieren," en zal dien ook wel behouden!
Dé hijena verschilt nog al veel van' de bovenge-
noemde soorten (de voorpooten zijn kleiner dan de
£^chterpooten, de snuit is stomp, de rug heeft ma-
nen), waarom sommigen haar ook tot eenafzonder-
Tijke familie rekenen. Het meest bekend zijn de
gestreepte Hijena, die in N.-Afrika en Z.-Azië voor-
komt en de gevlekte Hyena, die alleen Afrika bc-