Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
kleur. Hij leeft in troepen in de bosschen van Afrika
en Zuid-Azie en gaat in de schemering op roof
uit; hij voedt zich ook met doode dieren, en als
bij eenmaal van een mensch geproefd heeft, dan
plundert hij zelfs de kerkhoven. In oorlogstijd volgt
hij de legers en voedt zich met de dooden, die
aan den weg blijven liggen. Hij zal er dus stellig
niets op tegen hebben, dat rustige burgers van hun
haardsteden worden opgeroepen, om in vreemde
landen tot voedsel van kanonnen en mitrailleuses
te dienen.
De vos heeft een lichtroode kleur; hij is in ons
land geen vreemdeling. Overdag houdt hij zich
schuil in of bij zijn hol, hetwelk hij tegen den avond
verlaat, om zijn voedsel te zoeken, dat uit allerlei
wild bestaat; ook richt hij soms groote schade aan
onder duiven, hoenders, eenden, ganzen, enz.; bo-
vendien is hij zeer verlekkerd op druiven en honing.
Hij levert een goeden pels. In ons land (ook el-
ders) wordt hij te vuur en te zwaard vervolgd,
zoodat hij een zeldzame gast is. En toch ver-
dient de schelm die vervolgingen niet; want, om
ook zijn goede hoedanigheden te noemen, hij is
een eerste mtdzenverdelgerj muizen zijn voor den
vos een ware lekkernij; het gebeurt zelfs wel eens.
Zoogdieren. 4