Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
zoolang op het graf van een geliefden doode? Welke
vriend blijft ons getrouw tot in de diepste ellende?
Welke vriend beschermt ons tegen woeste overrom-
peling ? Jammer, dat wij dien vriend, door hem
's zomers aan de zonnehitte en 's winters aan de
felste kojtde bloot te stellen, door hem van ontoe-
reikend voedsel en slecht drinkwater te voorzien,
soms een ziekte op den hajs halen, die voor ons
en voor anderen dikwijls zulke noodlottige gevol-
gen heeft!
De wolf is zoo groot als een slagershond; hij
heeft een vaalgrijze kleur en een schraal lichaam.
Tegenwoordig treft men hem nog aan in Rusland,
in Hongarije, op de Alpen, op de Pyreneën en in
Frankrijk. Hij is tamelijk laf en zeer bang voor
vuur, zoodat hij dikwijls aan 't loopen gaat voor
<ie zonnestralen, die door een blinkenden degen
-worden teruggekaatst. 's Winters vereenigen zij
zich tot groote troepen; dan maakt de honger hen
•onverschrokken, waardoor zij niet zelden ook voor
den mensch gevaarlijk worden. Hij leeft van ha-
zen, konijnen, reeën, runderen, schapen, enz. Zijn
vleesch is niet voor 't gebruik geschikt; zijn vacht
evenwel levert een kostbare pelterij.
De jakhals is iets grooter dan een vos, doch
heeft overigens dezelfde gedaante en een geelbruine