Boekgegevens
Titel: De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Auteur: Hoyer, A.G.E.
Uitgave: Amsterdam: H.J. Otto, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200857
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zoogdieren: lees en leerboek voor de lagere school en de normaalschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
duidelijk toe: „'t is een verscheurend dier, waaraan
wij toebehooren." Wat de pooten betreft, de teenen
zijn gewapend met scherpe nagels, soms uitrekbaar,
zooals bijv. bij de kat, soms niet uitrekbaar, zooals
bij den hond bijv.; aan de voorpooten zijn 5, aan
de achterpooten meestal 4 teenen; bij den haas is
zulks juist omgekeerd: S aan de achter-, 4 aan de
voorpooten! Zou dit ook ergens voor dienen.' Al
de dieren dezer orde hebben een ontzettende spier-
kracht; in de gematigde of koude gewesten vernielen
zij veel schadelijke, maar ook dikwijls zeer nuttige
dieren; in de heete luchtstreek zijn zij bovendien
nuttig door 't verslinden van krengen, die de lucht
zouden verpesten; en daar zwakke dieren het gemak-
kelijkst hun prooi worden, besparen zij dezen niet
zelden een langdurigen en ziekelijken ouderdom.
Van deze orde, waarvan wij wel iets meer mogen we-
ten, zullen wij achtereenvolgens de 4 families be-
spreken, waarin zij verdeeld wordt, marters,
de beren, de hotiden en de katten.
Wij beginnen met de familie der marters, die wel
de kleinste, maar daarom niet de minst bloeddor-
stige dieren onder haar leden telt. Zij hebben (het-
geen hen onderscheidt van de overige families der
orde), zij hebben, zeg ik, een lang, gestrekt lichaam,
dat zich gemakkelijk wringt in allerlei kronkelende